Home

Oude Avenhuis & Van Dijk B.V. is een subsidieadviesbureau dat opdrachtgevers ondersteunt bij het verwerven van subsidies. Wij hebben ons gespecialiseerd in de onderwijssector en adviseren in zowel het primair onderwijs, de gehele beroepskolom alsook bij universiteiten. Daarbij maken wij gebruik van Europees-, nationaal-, regionaal- en fiscaal instrumentarium.

 

In onze adviezen staan altijd de visie en strategie van de onderwijsinstelling voorop en wordt tegelijkertijd zoveel als mogelijk aangesloten op gewenst beleid en trends zoals de Human Capital Agenda’s, het Topsectorenbeleid en de Europa 2020-strategie. 

 

Activiteiten van ons richten zich op: